Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση


Αγίου Νικολάου 45, Χολαργός
Τηλέφωνα επικοινωνίας


Μητέρα: 210 5555555 Πατέρας: 693 3333333
Σχολικό


Δευτέρα - Παρασκευή Άφιξη: 10 Αναχώρηση: 10
Δραστηριότητες


Δευτέρα και Τετάρτη Πιάνο Παρασκευή Μελέτη